Giới thiệu

Chứng nhận sản phẩm

Các thành tích đã đạt được: Đến nay, tổng đội ngũ nhân sự của cả hệ thống khoảng 200 người. Là một trong những công ty sản xuất hàng gia dụng hàng đầu tại trị trường Việt Nam. Xây nhà tập thể cho cán bộ công nhân ở xa có nơi lưu trú (khoảng 200 chổ ở tại nhà máy Bến Lức)…

- Đoạt "Siêu cúp vàng thương hiệu nổi tiếng" trong chương trình sản phẩm " Vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và phát triển Cộng đồng" do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp năm 2007.

 

- Đoạt "Cúp vàng thương hiệu an toàn" trong chương trình vì sức khỏe cộng đồng do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp năm 2007.


 

- Được ghi nhận là doanh ngiệp nằm trong "Top 500 dịch vụ- sản phẩm hàng đầu tại Việt Nam" do người tiêu dùng bình chọn thông qua khảo sát của Đại học Thương mại, dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Thương Mại .